dr Mirosław Antonowicz

Łukasz Chmaj

dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowska

dr hab. prof. SGH Jana Pieriegud

prof. dr hab. Maciej Szymczak

1/2
Please reload

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr n. ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany Chartered Fellow (FCILT) - The Chartered Institute of Logistics and Transport UK; trener bizn...

Audytor, konsultant, trener, specjalista w zakresie kształtowania logistyki oraz zarządzania zmianą w ujęciu procesowym, techniczno-informatycznym i personalnym.

Ekspert w dziedzinie optymalizacji procesów logistycznych, projektowania oprogramowania wspomagającego logis...

profesor Uczelni Łazarskiego, ekspert w obszarze logistyki i innowacji, autorka wielu publikacji, całe życie zawodowe związana z logistyką, dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego.


 

Inżynier i ekonomista transportu. Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie pracuje od 2001 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Interesuje się przyszłością rozwoju systemów gospodarczych, transpor...

dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

dyrektor w dziale Strategy & Operations PwC, lider zespołu doradztwa transportowo-logistycznego

Przeprowadził liczne projekty związane ze strategią i nowoczesnymi usługami dla sektora transportowo-logistycznego. W swoim zespole opracowywał unikalne podejście do modelowa...

Przewodnicząca Kapituły, Wydawnictwo Eurologistics

niezależny konsultant ds. logistyki

Please reload