dr Mirosław Antonowicz

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

dr n. ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, certyfikowany „Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, certyfikowany Chartered Fellow (FCILT) - The Chartered Institute of Logistics and Transport UK; trener biznesu. Pracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarządzania, adiunkt Katedry Marketingu, kierownik Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie zarzadzania logistyką, zarządzania zakupami, transportem i spedycją oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Opiekun naukowy certyfikowanych studiów magisterskich w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw Akademii Leona Koźmińskiego.

Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego (LPC) w zakresie logistyki, transportu i zakupów.

Były wieloletni menedżer sektora transportu, członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego w KIG. Były ekspert i członek Sekcji Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Autor i współautor wielu ekspertyz i analiz w zakresie w zarządzania transportem, logistyki, biznesplanów i strategii firm, strategii marketingowych i rozwojowych spółek, analiz rynku transportowego. Autor koncepcji doradczych w zakresie analizy wartości, produktywności, programów restrukturyzacyjnych funkcji, działów i całych organizacji. Autor ponad 200 artykułów naukowych z zakresu zarządzania, transportu, marketingu, logistyki.