dr hab. Aleksandra Laskowska-Rutkowskaprofesor Uczelni Łazarskiego, ekspert w obszarze logistyki i innowacji, autorka wielu publikacji, całe życie zawodowe związana z logistyką, dyrektor Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego.