prof. dr hab. Maciej Szymczak

Prorektor do spraw Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu