Ekspert w okularach


ExpertAR – tak właśnie nazywa się system automatyzujący zarządzanie logistyką magazynową. Ma on wszelkie cechy, by w niedalekiej przyszłości przyczynić się do znacznych oszczędności finansowych firm produkcyjnych.


Automatyzacja procesów logistycznych będzie odbywała się z wykorzystaniem urządzeń handsfree: okularów rozszerzonej rzeczywistości, za pomocą których operator magazynowy zoptymalizuje procesy przyjęcia i wydania towaru, przesunięć magazynowych. System zostanie wyposażony w inteligentny mechanizm wewnętrznej geolokacji, co oznacza, że na okularach AR zobaczymy informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych zamówień/towarów.

W efekcie dojdzie do wyeliminowania dokumentów papierowych w procesach magazynowych, a także uwolnienia rąk operatora. Zastosowanie okularów AR znacznie uprości wyszukiwanie towarów w magazynie oraz zoptymalizuje operacje magazynowe poprzez mechanizmy sztucznej inteligencji, które wybiorą najlepszą trasę do danego zamówienia. Ponadto system poprzez śledzenie zdarzeń zarejestruje odchylenia od zaplanowanych procesów: braki magazynowe, niekompletne dostawy itd. Expert AR otrzymał wyróżnienie w konkursie na „Najlepszy produkt dla logistyki, transportu, produkcji 2016”.

Produkt jeszcze nie jest dostępny na rynku, obecnie trwają prace badawczo-rozwojowe mające na celu wprowadzenie go do dystrybucji. Już dziś jednak można określić potencjalne korzyści z zastosowania systemu ExpertAR, a są one niemałe:

- obniżenie kosztów funkcjonowania magazynu i produkcji przez skrócenie czasu szkolenia pracowników o 75 procent i optymalizację procesów magazynowych,

- obniżenie kosztów związanych z logistyką wewnętrzną, produkcją i magazynowaniem: o około 20-30 procent,

- wprowadzenie zarządzania pracą operatorów w magazynie w czasie rzeczywistym,

- dostęp do informacji na temat położenia zasobów w magazynie, pozycji operatorów, warunków pracy operatorów,

- dostęp online do procedur bezpieczeństwa/szkoleń/procesów informacyjnych, obsługi magazynów, co pozwoli zmniejszyć ilość popełnianych błędów o 50 procent,

- zaawansowane zarządzanie ruchem operatorów z systemem ostrzegania przed zagrożeniami, które z kolei da szansę na zmniejszenie wskaźnika wypadków poniżej 2 na 1000 pracowników i liczby dni niezdolności do pracy w przeliczeniu na jednego poszkodowanego,

- znaczące zmniejszenie wypadkowości na stanowiskach pracy na produkcji i w magazynach,

- eliminacja papierowego obiegu dokumentów magazynowych, zastosowanie rozwiązań Green IT.

Analiza oszczędności w liczbach

Przeprowadzono badanie opłacalności wdrożenia produktu w oparciu o rzeczywiste dane obecnego klienta. To taka symulacja obrazująca ile przedsiębiorstwo ma szansę zaoszczędzić. Zakładamy, że firma produkcyjna dysponuje powierzchnią magazynową wynoszącą 10 000 m2 i posiada 20 magazynierów, pracujących na dwie zmiany. Dzięki zastosowaniu ExpertAR podmiot gospodarczy zajmujący się produkcją zautomatyzuje procesy i polepszy ich wydajność.

Przeprowadzona analiza dla potencjalnego klienta wykazała następujące korzyści:

* Optymalizacja wykorzystania powierzchni magazynowej – 18 procent.

* Zwiększenie wydajności ruchów systemowych i obsługi zleceń logistycznych - o 25 procent.

* Eliminacja błędów – 50 procent.

* Skrócenie czasu szkoleń - 75 procent.

* Skrócenie czasu kompletacji – 80 procent.

* Eliminacja dokumentów papierowych – 90 procent.

* Korzyści dla firmy produkcyjnej: 180 000 zł.

#ExpertAR