Oprogramowanie 3D


FlexSim to oprogramowanie służące do trójwymiarowego odwzorowania istniejących procesów produkcyjnych oraz logistycznych. Pozwala na pełną wizualizację procesu w 3D wraz z odzwierciedleniem logiki działania, zmienności zachodzących procesów oraz zaawansowaną analizą matematyczną.


Produkt po raz pierwszy w Polsce został wdrożony w 2013 roku w środowiskach akademickich (Politechnika Poznańska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej). Obecnie działa na 13 uczelniach, które uczą studentów innowacyjnego podejścia do usprawniania procesów produkcyjnych i logistycznych. Z rozwiązania korzystają także między innymi Fiat Chrysler Automotive i Raben.


Dzięki zastosowaniu FlexSim, możliwe jest efektywniejsze optymalizowanie logistyki i produkcji. Przykładowe efekty osiągnięte w wybranych projektach:

- skrócenie tras w magazynie Cross-Dock o 24 procent,

- zwiększenie wydajności linii produkcyjnej o 25 procent (zmiana czasu oczekiwania na wózek widłowy),

- bezinwestycyjne zwiększenie wydajności linii produkcyjnej o 5 procent (optymalizacja podziału zadań),

- wzrost produktywności o 38,34 procent - bez ponoszenia kosztów,

- ograniczenie transportu wewnętrznego względem projektu wyjściowego w nowej hali produkcyjnej (zmiana z 3400 km na 2500 km w ciągu roku).


Oprogramowanie pozwala również na szybkie testy planowanych zmian w obszarze produkcji oraz logistyki i znalezienie odpowiedzi na pytanie „Co jeśli… ?”, a zarazem łatwiejsze wdrażanie zaplanowanych zmian poprzez wsparcie procesu zmiany wizualizacją 3D. Firma także ma szanse zmienić podejście do tworzenia procesów oraz ich optymalizacji – dochodząc do tzw. prototypowania procesów, które są już wstępnie zoptymalizowane.

Użytkownik może modelować procesy w 3D wraz z odzwierciedleniem ich logiki. Zaawansowane mechanizmy matematyczne pozwalają na zoptymalizowanie złożonych problemów obliczeniowych. W przypadku FlexSim mamy także do czynienia z połączeniem podejścia procesowego (Process Flow) z wizualizacyjną warstwą optymalizacji. Do tego dochodzi intuicyjna metoda budowania modeli dzięki technologii drag&drop.


FlexSim zdobył wraz z dwoma innymi projektami nagrodę główną w konkursie „Najlepszy Produkt dla Logistyki, Transportu, Produkcji 2016” organizowanym przez wydawnictwo Eurologistics. Ponadto produkt wyróżniono nagrodą ProInventio (podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG). Z kolei firmę Cempel Consulting nagrodzono Innowatorem 2016 podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka".

Zastosowanie FlexSim

Produkcja:

* prototypowanie linii produkcyjnych,

* optymalizacja linii,

* bezpieczne testowanie usprawnień,

* analiza scenariuszowa,

* harmonogramowanie produkcji,

* podział prac pomiędzy operatorów.

Logistyka

* optymalizacja tras,

*efektywna organizacja magazynów,

* relokacja magazynów,

* analiza scenariuszowa.

Zarządzanie procesami

* odwzorowanie działań uczestników procesu,

* elementy procesu widoczne w modelu 3D,

* analiza zmian operacji w procesach,

* analiza scenariuszowa.

Przykłady zastosowań

Zwiększanie wydajności linii

Dane wstępne

* rodzinna firma produkcyjna,

* 9 pracowników,

* 60 wanien na zmianę roboczą.

Efekty modelowania FlexSim

* wzrost produktywności o 38,34% bez ponoszenia kosztów,

* utrzymanie kadry 9 pracowników, ale zmiana organizacji pracy,

* 83 wanny na zmianę roboczą.

Optymalizacja dostaw

Dane wstępne

* linia w fazie planowania inwestycji,

* planowane użycie wózków AGV.

Efekty modelowania FlexSim

* uzyskanie zgody na budowę linii,

* pełna optymalizacja na etapie projektowania.

Rozmieszczenie maszyn na nowej hali

Dane wstępne

* nowa hala produkcyjna,

* ponad 17 000 zleceń rocznie,

* 90 pracowników.

Efekty modelowania FlexSim

* uzyskanie rozmieszczenia zaakceptowanego przez wszystkich uczestników procesu,

* ograniczenie transportu wewnętrznego względem projektu wyjściowego (zmiana z 3400 km na 2500 projektu wyjściowego w ciągu roku.

Minimalizowanie tras wózków

Dane wstępne

* magazyn cross-dock,

* 23 doki magazynowe,

* 25 852 016 738 885 000 możliwości przypisania doków.

Efekty modelowania FlexSim

* znalezienie optymalnego rozwiązania w mniej niż 15 minut,

* skrócenie tras wózków o 24 procent (z 82 do 62,5 km).

#Oprogramowanie3D #FlexSim