Inventory Viewer


    Zautomatyzowany system inwentaryzacji – Inventory Viewer to platforma, która proces inwentaryzacji wprowadza na inny poziom. Rozwiązanie stworzone przez FM Logistic i Hub One otrzymało nagrodę główną w konkursie „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017”.


    Inwentaryzacje w logistyce wymagają znacznych środków – niosą za sobą koszty i są czasochłonne. Centra dystrybucyjne muszą do przeprowadzenia inwentaryzacji korzystać średnio z 5 do 15 podnośników i zatrudniać do tego wielu pracowników. Szukając rozwiązań usprawniających procesy, firma FM Logistic wspólnie z firmą Hub One, usługodawcą technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla profesjonalistów, stworzyły Inventory Viewer. Rozwiązanie zostało opracowane przez Hub One na podstawie szczegółowej specyfikacji FM Logistic.

    Inventory Viewer to zautomatyzowany system inwentaryzacji niewymagający korzystania z podnośników i zarazem nowa generacja rozwiązań w zakresie inwentaryzacji. To platforma, którą przymocowuje się do ramion wózka typu Reach. Jest ona wyposażona w kamery zdolne do odczytu kodów kreskowych w polu widzenia do wysokości do 2,5 metra. Pozwala to na dokonanie inwentarycji na jednym poziomie składowania, bez konieczności zmiany połóżenia karetki wózka. Inventory Viewer posiada również kamery IP do fotografowania palet, jak również czujniki do rozpoznawania palet i wykrywania ewentualnych przeszkód. Wózek porusza się z prędkością 4 km/h, z poziomu na poziom (1 poziom = około 90 palet). Kamery odczytują kody kreskowe i lokalizacje palet, gdy wózek jest w ruchu, a następnie przesyłają je bezpośrednio do WMS (system zarządzania gospodarką agazynową) w celu dokonania dokładnej analizy.

    Przewidywalne korzyści Wyniki pracy wdrożonych systemów wskazują na 98,5% stopień dokładności, który odzwierciedla wysoką wartość dodaną, jaką zapewnia Inventory Viewer w okresach inwentaryzacji. Obsługiwane przez platformę lokalizacje są przetwarzane w ciągu 3 sekund, a nie jak w przypadku klasycznego systemu inwentaryzacji 30 sekund. Zdjęcia wykonywane podczas pracy mają wysoką rozdzielczość, dzięki czemu umożliwiają rozwiązywanie niezgodności z pozycji z komputera, bez konieczności obecności w magazynie.

    Wdrożenie W Polsce Inventory Viewer testowany był w 2017 roku, a w tym roku już wykorzystywany w inwentaryzacji. Rozwiązanie zostało wdrożone po raz pierwszy w 2016 roku, na jednej z platform logistycznych FM Logistic we Francji. FM Logistic zidentyfikował 15-20 miejsc, które będą wyposażone w Inventory Viewer. System ten jest szczególnie przydatny w miejscach, gdzie obsługiwanych jest kilku klientów jednocześnie. We Francji w pierwszej kolejności nowe rozwiązanie wykorzystane było w magazynach operatora w Château-Thierry, Fauverney oraz Fontenay-Trésigny. Wspólnie wypracowany system Inventory Viewer został doceniony za szybkość, prostotę i wygodę obsługi przez personel FM Logistic w kilku krajach. Na etapie testowania wszystkie strony aktywnie wnosiły także swoje poprawki i usprawnienia.