Model biznesowy Cargonexx


Model biznesowy firmy Cargonexx, ułatwiający organizację przewozu ładunków, zyskał uznanie członków Kapituły konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017”. Innowacyjne rozwiązanie oparte na Big Data i sztucznej inteligencji otrzymało nagrodę główną w konkursie.


Cargonexx Gmbh stworzył innowacyjny model biznesowy, który ma ułatwić producentom, spedytorom i firmom transportowym organizację przewozów ładunków w ruchu drogowym. Jako pierwsza firma w Europie postawił na sztuczną inteligencję w branży TSL. Samouczący się algorytm matematyczny analizuje dane historyczne oraz czynniki mające wpływ na ceny rynkowe ładunków w transporcie drogowym i z wyprzedzeniem je przewiduje.

Proces zawierania zleceń transportowych jest bardzo prosty. Działające na rynku logistycznym giełdy i platformy starają się coraz lepiej wykorzystywać i rozdysponowywać dostępne puste przestrzenie ładunkowe. Celem Cargonexxu jest całkowite wyeliminowanie pustych transportów.

Działanie modelu

Platforma ocenia zlecenia transportowe w ciągu milisekund i proponuje za nie automatycznie ceny rynkowe. Gdy oferta zostaje zaakceptowana przez zleceniodawcę, Cargonexx przejmuje odpowiedzialność za realizację transportu. System szuka w swojej sieci przewoźników, u których prawdopodobieństwo przyjęcia zlecenia jest bardzo wysokie. Wszystko odbywa się automatycznie, dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. Cargonexx jest odpowiedzialny za jakość realizacji transportu. Korzystanie z platformy jest dla użytkowników bezpłatne, firma zarabia na marży między kupnem a sprzedażą ładunków.

Rozdysponowywanie ładunku trwa kilka sekund (one-click-trucking). Proces przyjmowania zleceń można całkowicie zautomatyzować po zintegrowaniu interfejsów pomiędzy firmami spedycyjnymi lub producentami towarów, a Cargonexx. Samouczący się algorytm, przyjmując nowe dane, z dnia na dzień staje się coraz bardziej niezawodny. Już dzisiaj można obliczyć ceny za przetarg > 200 000 ładunków w zaledwie kilka minut.

Przewidywalne korzyści

Ceny na platformie są o około 15-25% niższe od cen innych niemieckich spedycji, które oferują ładunki online. W porównaniu do nich, Cargonexx nie ogranicza się do współpracy ze stałymi partnerami biznesowymi. Każda trasa jest indywidualnie oceniania i każdy ze zleceniodawców, który spełnia odpowiednie wymogi formalne, może korzystać z platformy i zawierać nieograniczoną ilość umów.

Liczba transakcji w sektorze transportu drogowego dynamicznie rośnie. Wkrótce algorytm matematyczny już podczas wprowadzania zleceń na platformę Cargonexx będzie w stanie obliczyć np. prawdopodobieństwo połączenia poszczególnych ładunków częściowych w transporty całopojazdowe. Spowoduje to obniżenie cen. Przewoźnikom proponowane będą nie tylko pojedyncze zlecenia bez transportów powrotnych, ale ich cały ciąg, trwający nawet kilka dni.

Na platformie zlecenia rozdzielane są bezpośrednio. Firma transportowa jednoosobowa ma taką samą szansę na otrzymanie zlecenia jak firma z taborem trzystu samochodów ciężarowych.

Poza spedycją drogową

Połączenie, które oferuje Cargonexx, czyli technologia (Big Data + sztuczna inteligencja) i model biznesowy (platforma „one-click-trucking”), może być stosowane w przyszłości również w innych obszarach logistyki m.in. w spedycji morskiej, kolejowej, lotniczej lub w takich usługach logistycznych, jak np. magazynowanie.

Zastosowanie sztucznej inteligencji

Algorytm Cargonexx jest ciągle rozwijany, dodawane są do niego nowe parametry i klastery. Programiści i matematycy firmy stworzyli kod, który posiada więcej niż 10 000 rzędów. W przyszłości Cargonexx planuje zwiększyć precyzję systemu poprzez rozbudowanie go o sieć neuronową opartą o teorię Deep Learning. Będzie to pierwsza sztuczna neuronowa sieć w historii branży TSL.