TC Transport Order®


Aplikacja na platformie transportowej – TC Transport Order® to najnowszy produkt firmy TimoCom. Aplikacja otrzymała wyróżnienie w konkursie „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017”.

TC Transport Order jest przede wszystkim nową i niezwykle użyteczną aplikacją na platformie transportowej służącą do cyfrowego poszukiwania transportu i centralnego zarządzania zleceniami transportowymi bezpośrednio w programie. Produkt został wdrożony 4 lipca 2017 roku.

Rozwijająca się w szybkim tempie technologia zmienia rynek, na którym rośnie znaczenie potrzeb konsumenta. Ta zmienność i dopasowanie do wymagań klientów wpływa także na branżę TSL. Nagła potrzeba szybkiego i precyzyjnego przetransportowania ładunku za odpowiednią cenę niesie ze sobą konieczność szybkiego pozyskiwania i analizowania możliwie dużej liczby informacji. O sukcesie decyduje czas i prędkość przeprowadzenia procesu. Inspirowana tymi potrzebami swoich klientów firma TimoCom stworzyła w tym celu TC Transport Order®.


Dla kogo?

Produkt jest dedykowany dla całej branży TSL, dla zleceniodawców, jak i zleceniobiorców.

Jesteś zleceniodawcą? Kierując cyfrowo swoje zapytania o transport do wielu partnerów biznesowych jednocześnie, dzięki aplikacji szybciej otrzymasz informacje o dostępności i ofertach cenowych. Następnie w prosty sposób przydzielisz zlecenie transportowe swoim wybranym partnerom biznesowym na platformie transportowej TimoCom. Będąc zleceniobiorcą, możesz zwiększyć swoje obroty, składając oferty do otrzymanych zapytań o transport. W ten sposób zwiększasz swoje szanse na zyskowne transakcje dodatkowe.

Na tle konkurencji produkt wyróżnia się zasięgiem. TimoCom to największa platforma transportowa w Europie – tworzy sieć logistyczną składającą się z ponad 40 000 firm z całej Europy. Każdego dnia wystawianych jest na niej do 750 000 międzynarodowych ofert ładunków i pojazdów.

Korzyści

Aplikacja ułatwia proces poszukiwania transportu znacząco go przyspieszając i eliminując czasochłonne procedury pozyskiwania danych. Użytkownik może z poziomu platformy składać wiele zapytań transportowych do różnych partnerów biznesowych jednocześnie. Cyfrowa forma przekłada się na oszczędność czasu związanego z komunikacją i przesyłaniem dokumentacji.

Kolejną korzyścią jest możliwość zbierania informacji od partnerów biznesowych, włącznie z cenami, w czasie rzeczywistym. Użytkownik, tworząc grupę wyselekcjonowanych kontrahentów, zbiera oferty jedynie od wybranych partnerów, dostając możliwość porównania najlepszych ofert na rynku.

Najistotniejszą zaletą aplikacji jest opcja zawierania wiążącej prawnie umowy bez konieczności korzystania z dodatkowych form komunikacji. Jeśli użytkownik porozumiał się w ramach platformy ze zleceniobiorcą i obaj partnerzy chcą zawrzeć umowę, to wystarczy, że zleceniobiorca w odpowiedzi na przesłane zlecenie transportowe (po otrzymaniu komunikatu uprzedzającego o konsekwencjach prawnych) kliknie przycisk potwierdzający zawarcie umowy.

TC Transport Order® daje korzyści także usługodawcom w postaci możliwości pozyskania kolejnych zleceń dzięki dodatkowym, konkretnym zapytaniom o transport. Cały proces odbywa się w jednym miejscu, a składane do danego zapytania oferty są dopasowane do określonych wymagań pytającego o transport zleceniodawcy.

Łatwo i bezpośrednio

Praca z aplikacją jest prosta, ponieważ wszystkie procesy są przeprowadzane bezpośrednio na platformie, w selekcjonowaniu informacji pomagają filtry, a przy powtarzalnych procesach wspomaga użytkownika opcja tworzenia szablonów, które można zapisać i ponownie wykorzystać w każdej chwili.

Kolejnym udogodnieniem jest centralne zestawienie wszystkich informacji dotyczących zapytań i zleceń, ich statusu oraz możliwość zarządzania nimi. Zatem wszystkie dane dotyczące ofert znajdują się w jednym miejscu, są łatwe do odszukania i zawsze „pod ręką”.

TimoCom zadbał o to, aby użytkownik był zawsze informowany na czas o istotnych zdarzeniach. Program przesyła powiadomienia na podobnej zasadzie jak np. w aplikacji Facebook. Klient ma zawsze dostęp do danych, które pomagają mu podjąć szybką i najkorzystniejszą dla przedsiębiorstwa decyzję.

Wszystko bezpieczne i w jednym miejscu

Użytkownicy mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich danych. Platforma TimoCom przechowuje je w Niemczech (Hosted in Germany). Podlegają one niemieckiemu prawu o ochronie danych, które jest jednym z najbardziej restrykcyjnych w Europie.