Zarządzanie z XPRIMERPlatforma komunikacyjna XPRIMER to system informatyczny do zarządzania procesami biznesowymi. Rozwiązanie firmy EQ System otrzymało wyróżnienie w konkursie „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2017”.

Innowacyjność platformy XPRIMER stanowi przede wszystkim jej kompleksowość – pozwala objąć w jednym narzędziu niemal wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Składa się z sześciu głównych modułów oraz modułów dedykowanych. Innowacyjność podkreślają także szerokie możliwości personalizacyjne, możliwość samodzielnego rozwoju platformy (m.in. kreowanie oraz tworzenie konkretnych procesów wewnętrznych) oraz skuteczna centralizacja rozporoszonych narzędzi eksperckich. XPRIMER jest niezależny od wykorzystywanego w firmach systemu ERP – pozwala na integrację z dowolnymi systemami, gromadząc w sobie dane z wielu elektronicznych źródeł. XPRIMER został już dostarczony do niemal 130 przedsiębiorstw, a wśród nich szczególne miejsce zajmują firmy produkcyjne i logistyczne.

Zarządzanie Podstawę XPRIMER stanowi moduł BPM, który jest silnikiem całej platformy. Pozwala użytkownikom na budowę zarówno własnych procesów, jak i schematów obiegu zadań, ścieżek ich akceptacji oraz umożliwia tworzenie dowolnych dokumentów i formularzy. Stanowi także doskonałą platformę komunikacyjną – integrując w sobie dane z wielu systemów i narzędzi wykorzystywanych w firmie. Dzięki temu pracownicy mają bieżący dostęp do kluczowych informacji. Komunikacja między użytkownikami platformy jest także wspierana przez aplikację mobilną. XPRIMER wyróżnia także portal pracowniczy, pozwalający na wprowadzenie samoobsługi pracowniczej zarówno w zakresie miękkiego, jak i twardego HR. Ułatwia i przyspiesza komunikację na linii pracownik – przełożony oraz pracownik – dział kadr. W ramach platformy funkcjonuje również m.in. moduł analiz pozwalający na budowę przekrojowych raportów dotyczących wszystkich zgromadzonych w systemie danych. Użytkownik może zwizualizować je w formie tabel przestawnych lub wykresów. XPRIMER obejmuje także moduły funkcjonalne dedykowane specjalistycznym zastosowaniom. Nad rozwojem systemu czuwa specjalnie powołany do tego celu zespół B+R.

Innowacyjność technologiczna Prace nad oprogramowaniem XPRIMER firma EQ System rozpoczęła od zbudowania narzędzi pozwalających na uzyskanie jak najniższych kosztów utrzymania. Dzięki zastosowaniu technologii zarówno komercyjnych (Microsoft), jak i open source (Java) uzyskano najlepszy stosunek wydajności i niezawodności do kosztów wdrożenia i utrzymania. Oprogramowanie jest w pełni webowe, wielojęzyczne, co pozwala wykorzystać przewagę pracy z zastosowaniem Internetu i przeglądarki www w organizacjach rozproszonych, wielooddziałowych, międzynarodowych, czy bazujących na telepracy. Istotnym jego elementem są również wbudowane narzędzia deweloperskie, dzięki którym użytkownicy samodzielnie, bez udziału dostawcy i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, mogą wprowadzać do oprogramowania własne modyfikacje, dostosowując je do zmieniającej się organizacji i sytuacji biznesowej.

Sześć modułów platformy XPRIMER BPM (zarządzanie procesami biznesowymi) – moduł pozwala na zwiększenie efektywności zarządzania procesami biznesowymi. Umożliwia całościowe spojrzenie na firmę dzięki widoczności powiązań nie tylko pomiędzy konkretnymi zadaniami, osobami, działami, ale również systemami. Umożliwia też efektywne wykrywanie wąskich gardeł i prowadzenie sprawnej komunikacji. HRM (zarządzanie zasobami ludzkimi) – moduł wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi w aspekcie planowania i rozliczania czasu pracy oraz wdrożenia mechanizmów samoobsługi pracowniczej. Poprzez stosowanie go uzyskuje się m.in. istotną redukcję liczby nadgodzin, a powstające plany kontrolowane są pod względem wymagalności obsady i zgodności z przepisami. HCM (zarządzanie kapitałem ludzkim) – moduł dedykowany pozyskiwaniu i rozwojowi kapitału ludzkiego. Zapewnia wsparcie m.in. dla procesów efektywnej rekrutacji i selekcji, umożliwia optymalne dopasowanie pracowników do ich stanowisk, ocenę kompetencji, czy budowę polityki szkoleniowej. ECM (zarządzanie treścią) – to rozwinięcie funkcji modułu BPM (m.in. budowa workflow, ścieżek obiegu dokumentów) o standardowe zbiory dokumentów i scenariuszy ich obiegu – począwszy od dziennika podawczego, po obieg dokumentów zapotrzebowań, zamówień i faktur. CRM (zarządzanie relacjami z klientami) – oprogramowanie dzięki technologii webowej może skutecznie wspierać sprzedaż w organizacjach bez względu na to, jak zróżnicowane jest środowisko informatyczne, jak bardzo jest rozproszone terytorialnie oraz - jak złożone i unikalne są procesy związane z pozyskaniem i obsługą klientów.

MOM (Manufacturing Operations Management) – moduł ten został stworzony z myślą o branży produkcyjnej. Pozwala na skuteczne wdrożenie w życie założeń Industry 4.0. Jego celem jest umożliwienie zarządzania całością procesu produkcyjnego od projektowania poprzez realizację aż do zakończenia cyklu życia produktu i serwisu.