Q Loader


Innowacyjne na światową skalę rozwiązanie służące do minimalizowania czasu załadunku i rozładunku – Q Loader – system automatycznego załadunku firmy WDX otrzymał nagrodę główną w ostatniej edycji konkursu „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2018”.


Ogólnoświatowe trendy przemysłowe, dystrybucji oraz transportu wymuszają na firmach optymalizację kosztów na każdym z procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych i transportowych. Q Loader służy do minimalizowania czasu załadunku oraz rozładunku naczep samochodowych lub kontenerów morskich. Pozwala skrócić czas trzy do czterech razy, przy czym nie wymaga modyfikacji naczepy, ani doku załadunkowego. Załadunek naczepy 33 palet został skrócony z ok. 45 min do 15-20 min.

Brak konieczności modyfikowania doków i naczep Wszystkie znane rozwiązania systemów automatycznego załadunku wykluczają montaż urządzenia w istniejących dokach załadunkowych. Wymagają przygotowania otworu w podłodze hali do zagłębienia urządzenia lub korzystania z urządzenia z poziomu zero. Koszt modyfikacji nieruchomości jest bardzo wysoki. W przypadku systemu automatycznego załadunku firmy WDX koszty związane z adaptacją doków nie powstają – urządzenie nie wymaga modyfikowania obiektów magazynowych. System Q Loader nie wymaga modyfikacji naczep, używane są standardowe naczepy. To rozwiązania innowacyjne na skalę światową, chronione prawem patentowym.

Załadunek towarów w dowolnej orientacji palety System automatycznego załadunku WDX daje możliwości załadunku towarów oraz palet bez określonej orientacji towaru w naczepie. Posiada platformę rolkową, na której towar układany jest do załadunku. Towar może znajdować się na paletach lub być ładowany bez palet, np. sprzęt AGD lub worki. Konstrukcja urządzenia nie wymaga szczególnego zdefiniowanego ułożenia towarów na platformie. Jedynie system Q Loader posiada rozwiązanie, które pozwala na załadunek palet zarówno w układzie po trzy palety na szerokości naczepy, jak i w układzie dwie palety na szerokość naczepy oraz na załadunek towarów bez palet. Załadunek może odbywać się zarówno do naczep, jak i kontenerów morskich.

Pozycjonowanie oraz poziomowanie naczepy Rozwiązanie to gwarantuje dokładne ustawienie urządzenia w stosunku do naczepy. Przekłada się to na precyzyjny wjazd pakietu ładunków do naczepy. Systemy automatycznego załadunku wymagają precyzyjnego ustawienia urządzenia załadunkowego względem naczepy samochodu ciężarowego. Jeśli go nie zachowamy, urządzenie może zniszczyć naczepę poprzez kolizję ładunku z burtą. Podczas załadunku oraz wyładunku towaru na naczepę następuje zmiana wysokości poziomu podłogi w samochodzie - podłoga opada pod naporem towaru, a przy rozładunku unosi się. System pozycjonowania i kompensacji wysokości gwarantuje pozycjonowanie naczepy.

Dodatkową korzyścią zewnętrznej platformy poziomującej jest skrócenie czasu pozycjonowania samochodu względem rampy załadowczej. Obecnie waha się on w granicach 8-15 min, w przypadku zastosowania platformy zewnętrznej czas ten skraca się do ok. 5 min. Korzyści, jakie wiążą się z usprawniam załadunku przez automatyzację, jest wiele. Oszczędność czasu załadunku naczepy 33 palet euro to ok. 30-45 min. Przy okazji zmniejsza się ryzyko uszkodzenia towarów i eliminuje ryzyko wypadku. Q Loader daje też m.in. możliwość monitoringu ładunku, kontrolę jego wagi wraz z wydrukiem kontrolnym ładunku.

Projekt jest w trakcie realizacji. Obecnie zostały wykonane prototypy, na których przeprowadzono testy, które przebiegły zgodnie z założeniami. Wdrożenie urządzenia planowane jest w 2019 roku.