dcStreamMobile

  dcStreamMobile to unikalny system wspierający pracę preparatora podczas równoległej kompletacji na wózku widłowym kilku nośników logistycznych. Rozwiązanie opracowane przez firmy ID Logistics i DCLog uzyskało uznanie członków Kapituły, którzy przyznali mu nagrodę główną w konkursie Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2019.


  System dcStreamMobile wspiera proces multikompletacji, znacząco zwiększając produktywność, wydajność i jakość kompletacji oraz umożliwia bardzo dokładną kontrolę procesów operacyjnych. Wskazuje za pomocą światła nośnik (funkcjonalność Put to Light na wózku widłowym), na który ma zostać odłożony towar i rejestruje nagrania wideo z procesu kompletacji na wózku. Wykorzystuje również system voice picking. Pracownik podczas kompletacji nie ma potrzeby posługiwania się skanerem, polecenia otrzymuje wyłącznie komendami głosowymi. System wizualizacji optycznej Put to Light wskazuje właściwą paletę.

  System wykorzystywany jest również w procesie reklamacji – na podstawie kodu palety lub kodu produktu można odnaleźć interesujący fragment nagrania. Narzędzie wykorzystywane jest także do analizy i mapowania procesów oraz do przeprowadzania szkoleń nowych pracowników.

  Produkt posiada możliwość szerokiej adaptacji pod szczególne wymogi klienta lub operacji, przez co znajduje szerokie zastosowanie w obszarze dedykowanej logistki kontraktowej.

  Prace nad systemem rozpoczęły się we wrześniu 2018 roku, gdy powstała koncepcja zastosowania systemu Put to Light. Pierwszy prototyp powstał w lutym 2019 roku, a już miesiąc później system dcStreamMobile został wdrożony na pięciu stanowiskach wózkowych w magazynie ID Logistics i zdecydowanie przekroczył początkowe założenia.


  Główne korzyści:

  • wzrost produktywności o 5%,

  • kompletacja poprzez komendy głosowe,

  • skrócenie czasu oraz wzrost jakości szkolenia pracowników,

  • możliwość preparacji dwóch nośników jednocześnie.

  Korzyści – światła wskazujące:

  • ograniczenie występowania pomyłek i błędów o 72%,

  • potwierdzenie głosowe odpowiedniego nośnika kolorem - niebieski, czerwony.

  Korzyści – kamera IP:

  • rejestracja operacji online - wsparcie procesów magazynowych,

  • czas rozpatrywania reklamacji skrócony o 38%.

  Marcin Smoła, dyrektor operacyjny, ID Logistics Polska

  Innowacje i ich wdrażanie stało się nieodzowną częścią branży logistycznej. Usprawnienia realizowane są w takich obszarach jak jakość, efektywność, czas realizacji i śledzenie zleceń, zastępowanie pracy ludzkiej oraz procesów automatyzacją i robotyzacją. Szczególnie ten ostatni element staje się coraz bardziej istotny w operacji magazynowej angażującej wciąż znaczące zasoby ludzkie.

  Wdrażając innowacje, korzystamy z wiedzy Grupy ID Logistics i zespołów z całego świata, m.in. Europy, Azji czy obu Ameryk. Sprawnie wymieniamy się informacjami, aby nie otwierać już raz „otwartych drzwi”. Implementując nowe pomysły, angażujemy ekspertów ID Logistics z różnych dziedzin. Wyzwania, jakie są stawiane przed nami, to przede wszystkim odpowiednie alokowanie zasobów i konsekwentne wdrażanie projektów, od „pilota” do szerokiego zastosowania.

  Świadomość wartości i ważności poszukiwania Innowacji jest częścią DNA firmy ID Logistics. Priorytetem dla naszego zespołu są praktyczne rozwiązania na dziś i skuteczne antycypowanie przyszłości.


  Opracowanie na podstawie informacji zawartych w przesłanym do konkursu zgłoszeniu.