MOBOT® AGV FlatRunner MW Light

Samojezdny robot mobilny MOBOT® AGV FlatRunner MW Light – rozwiązanie firmy WObit zostało docenione przez Kapitułę konkursu Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2019, która przyznała mu nagrodę główną.


Samojezdny robot mobilny MOBOT® AGV FlatRunner MW Light służy do automatyzacji transportu wewnętrznego. Robot ma bardzo kompaktową konstrukcję o wysokości 30 cm. Dzięki udźwigowi do 1 tony sprawdza się do przewożenia ciężkich ładunków, takich jak palety, duże paczki czy niewymiarowe detale.

MOBOT® wyposażony jest w koła Mecanum umożliwiające ruch w dowolnym kierunku i wykonywanie obrotów 360 stopni w miejscu. Do jego nawigacji można zastosować system laserowego mapowania terenu (LMS) lub metodę podążania za linią kolorową.

System nawigacji LMS zapewnia robotom mobilnym autonomiczny ruch o wysokim stopniu przystosowalności.

Nagrodzony w konkursie robot wyposażony jest w laserowe skanery przestrzeni z funkcją bezpieczeństwa. Odpowiadają one za detekcję przeszkód pojawiających się przed robotem. Dzięki działaniu ich oraz innych czujników, robot może odpowiednio reagować, zwalniając lub całkowicie się zatrzymując. Zapobiega to ewentualnym kolizjom i zapewnia bezpieczną pracę z ludźmi. Robot przemieszcza się w obszarze, w którym pracują ludzie oraz inne maszyny.

MOBOT® AGV FlatRunner MW Light wyposażony jest w zasilanie akumulatorowe pozwalające na pracę do 8h na jednym ładowaniu. Po tym czasie akumulatory mogą być łatwo i szybko (< 3 min) wymienione na nowy komplet. Robot może być również wyposażony w system automatycznego ładowania realizowanego podczas postoju.

Do zarządzania jego pracą służy intuicyjne oprogramowanie RoutePlanner, które umożliwia konfigurację i monitorowanie parametrów pracy, zarządzanie pracą floty robotów, a także integrację z systemem zarządzania produkcją klasy ERP i tym samym automatyczny transport ładunków np. z magazynu na różne stanowiska czy pomiędzy kolejnymi etapami wytwarzania.

Robot jest optymalnym narzędziem do obsługi transportu międzyoperacyjnego w procesach just in time na produkcji i w magazynach. Spełnia wymagania ze względu na dużą łatwość dostosowania do transportu różnych ładunków oraz szybką i łatwą zmianę trasy dzięki nawigacji laserowej LMS.

MOBOT®AGV FlatRunner MW Light został wdrożony w lipcu 2019 roku w fabryce Toyota Motor Manufacturing Poland w Jelczu-Laskowicach.
Jacek Ober, współwłaściciel, dyrektor marketingu i inwestycji, WObit

Innowacje to szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i znacznie lepszych wyników finansowych, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości VUCA, czyli wysoce zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym otoczeniu. Łańcuch dostaw integruje wiele procesów, dlatego innowacje, takie jak roboty mobilne, które my oferujemy, wdrożone w tym obszarze oddziałują na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Ważne, aby pamiętać o dostosowywaniu narzędzi do rozmiaru organizacji i specyfiki danej firmy. W naszej perspektywie wyzwania we wdrażaniu innowacji dotyczą trzech etapów. Pierwszym jest usystematyzowanie procesów i ich dokładne opisanie, zwłaszcza tego obszaru, który chcemy usprawnić. Drugi etap to szkolenie pracowników, przedstawienie im obecnego stanu rzeczy i dokładne opisanie tego, co chcemy osiągnąć. Jest to kluczowy etap, gdyż bez zespołu, który rozumie potrzebę i cel zmiany, nie będzie możliwe jej skuteczne wdrożenie. Trzecim etapem jest zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych do usprawnienia wcześniej opisanych procesów. W obszarze łańcucha dostaw to dla nas przede wszystkim implementacja takich narzędzi jak MES i WMS, dająca możliwość analizy działań i lepszego zarządzania zasobami oraz planowania partii produkcyjnych.


Opracowanie na podstawie informacji zawartych w przesłanym do konkursu zgłoszeniu.